Zhejiang Quen Technology Co.,Ltd
基本情報
会社名: Zhejiang Quen Technology Co.,Ltd
成立時間: 2008 年
業類: メーカー
主要業務: Automatic shoe cover machine
その他経営製品: Automatic shoe cover dispenser, shoe cover, shoe cover machine, shoe cover dispenser, shoe cover wearing machine
ブランド: Quen shoe cover dispenser
住所: No.16 Shengdi Road, Xianlin Industrial Zone, Yuhang district, Hangzhou City 311121, Zhejiang Province,China